0

ერთმოწმუნე

სიტყვა ერთმორწმუნეს (https://bidzer.ge/definition/12719), სწრაფად წარმოთქმის მცდელობა

-რეებს ამბობ ერთმოწმუნეზე, ღმერთის არ გწამს?!