0

ნაცხოვრებია

ადამიანების ის ტიპი რომელსაც ბევრი რამ გადაუტანია, უნახავს, გამოუვლია და უბანში სიტყვაც ეთქმის

მოუსმინე შეჩემა ნაცხოვრებია