0

ჯაგა

განსხვავებული განვითარების ადამიანი, რომელიც ნაღები საზოგადოების გაღიზიანებას ა და გადარევას იწვევს. ასევე ხასიათდებიან აღმატებული პრეტენზიით.

ჯაგა ქმრით