0

კარანტინმა მაიძულა

სიტყვა,რომელიც გამოიყენება მანამდე
მიჩნეულ ყლეურ ქმედებათა გასაპრავებლად.

კარანტინმა მაიძულა,თორე ტიკტოკს რა გადამაღებინებს.