0

უკაცრავად კალამს ხოვერ გვათხოვებთ!?

ფრაზა გამოიყენება უბანში შეკრევილ საზოგადო უსაქმურებისგან მეზობლის მიმართულებით რომლებსაც საჯოკრაოდ პასტააკლიათ და ჩუქებას ითხოვენ.

დაარიგე ბოლოხარ