1

რეციდივისტი

ადამიანი რომელსაც არა ერთხელ ჩაუდენია დანაშაული.გამოიყენება უმეტესად იმ ბავშვების დასახასიათებლად,რომელთა კონტროლიც შეუძლებელია

ბიჭო ეს ახლა რაა და რო გაიზრდება რეციდივისტი გახდება