0

სიძე

თანამდეობა,რომლის დაკავების შემდეგაც ნებისმიერი მამაკაცი ვალდებულია შეასრულოს ცოლის ნათესავების მოთხოვნები და სურვილები.

-გელა კარგად ფეხით გავივლი
-არა რა ფეხით ჩემი სიძე ჩაგარბენინებს