0

უშიშროებაში ახლობელი მყავს

წინადადება რომელიც გამოიყენება,ორი ან ორზე მეტი ადამიანი საუბრისას,იმის დასამტკიცებლად,რომ ერთ-ერთს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები აქვს,შეუძლია ნებისმიერი ინფორნაციის მოპოვება და გამოყენება.

-მარის ნომერი საიდან გაიგე?
-უშიშროებაში ახლობელი მყავს