0

აღსთ

სააკაშვილის სიცილი. იყენებთ მაშინ, როდესაც პიზდეცი სიტუაციის შექმნა საერთოდ არ იყო საჭირო, მაგრამ თქვენ მაინც შექმენით.

-სად ხარ ამდენი ხანი?
-ვფსამდი ტო!!! აღსთ...
-აღსთ...