0

მუტლის დაღეჭვა

ფეტიშად ქონდათ პირველყოფილებს.მაგდროს ჟუაჩკა არ იყო და პირიდან უსიამოვნო სუნის გასაყვანად მდედრის მუტელს ღეჭავდნენ.პირველი გაღეჭვის თარიღი უცნობია.

ძეტკა:სასიამოვნო სუნი ამოგდის პირიდან.
მე:დედაშენის მუტელი გავღეჭე მარწყვის საპნითა ნაბანი დდ.