0

დამხატე

მხატვრის ან ხატვის მოყვარულის მიმართ მოურიდებელი მოთხოვნა, რომ დაგხატოს. სულ არ გაინტერესებს მას უნდა თუ არა შენი დახატვა, ან ამის დრო აქვს თუ არა. უნდა დაგხატოს. წერტილი.

მხატვარი: *დებს სოციალურ ქსელში თავის ახალ ნახატს*
შენ: - დამხატე
50 სხვა კაცი: - რიგში მე ვარ