0

ყლინტო

ყლის ერთ-ერთი განშტოებული ფორმა.იყენებენ ისეთი ადამიანის მიმართებაში,რომელიც სულ სისულელეებს ლაპარაკობს და ვერ ხვდება.

-კიდევ დიდხნას უნდა აშალაშინოს ტვინი?
-შეეშვი რა ყლინტოა