0

საფიჩხია

საფიჩხია დიდია სიმონ

ხშირად მოისმენთ:"გიორგიას იცნობ საფიჩხიაზე?"