3

შიბლადონა

ძირითადად ამ სიტყვით მიმართავენ ადამიანს, რომელიც უკიდურეს სისულელეს ჩაიდენს, ან ბუნებითაა უკიდურესად სულელი. ასევე შეიძლება გამოიყენებოდეს შეურაცხმყოფელი კონოტაციითაც.

"მაგარი შენძრეულია ეგ, იმენა შიბლადონაა, გეუბნები"