0

განდონით გაკეთებული

არასასურველი ადამიანი:იგულისხმება დაუგეგმავი,შემთხვევით1(პრეზერვატივის მექანიკური დაზიანების შედეგად) ჩასახული ბავშვი.

აუ ისევ ეს განდონით გაკეთებული მოდის...