0

შევეცი საკუარში

როდესაც ვიღაც ნერვებს მოგიშლის და ცდილობ ყველაზე მტკივნეულ ადგილას შესცე.

-ბიჭო ანზორამ თქვა ფული მოჯვასო.
-შევეცი ანზორას საკუარში