0

სახეზე გადატყვნა

ეს სიტყვათშეთანხმება შეგვიძლია გამოვიყენოთ რამდენიმენაირად:
1. როცა ადამიანი რაიმე საკმაოდ რთულ საქმეს დასძლევს და გამარჯვებას მოიპოვებს
2. როცა ადამიანი ვინმეს დაეჯახება და ამ უკანასკნელს დააზარალებს (ფიზიკურად)

1. " -ჰა, რა ქენი, დაწერე ფინალური?
კი, შეჩემა, იმენა სახეზე გადავიტყანი"
2. "აუ იმ დღეს ფეხი ამისრიალდა და შემთხვევით ვიღაცა ტიპი გადამეტყნა სახეზე, კინაღამ ტვინის შერყევა მივიღე"