0

ზღვის გოჭი

ლეგენდის თანახმად, ყლეზე დამაკნინებელი და დამამცირებელი სწორედ ეს უწყინარი ცხოველია.

შენ ბიჭო ყლე ხარ თუ ზღვის გოჭი?

0

ზღვის გოჭი

რეალურად არავინ იცის რა არის ან როგორია, უბრალოდ პასუხის დასაბრუნებლად იყენებენ როდესაც უწოდებენ სიტყვა *ლეს.

-რა მაგარი *ლე ხარ
-*ლეცა ხარ და ზღვის გოჭიც

0

ზღვის გოჭი

რეალურად არავინ იცის რა არის ან როგორია, უბრალოდ პასუხის დასაბრუნებლად იყენებენ როდესაც უწოდებენ სიტყვა *ლეს.

-რა მაგარი *ლე ხარ
-*ლეცა ხარ და ზღვის გოჭიც

0

ზღვის გოჭი

რეალურად არავინ იცის რა არის ან როგორია, უბრალოდ პასუხის დასაბრუნებლად იყენებენ როდესაც უწოდებენ სიტყვა *ლეს.

-რა მაგარი *ლე ხარ
-*ლეცა ხარ და ზღვის გოჭიც