0

პაბეგი

სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს ადამიანის იმ მდგომარეობას როდესაც ის ძებნილია პოლიციის ან ქურდული მენტალიტეტის მქონე ადამიანების მიერ

- წამო ბიჭო კლუბში გავაჯაზოთ
- ვერა პაბეგში ვარ დამენძრევა