0

ბოლი

უმეტეს შემთხვევაში გამოყენებულია როგორც კანაფის სახელი, ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვა ნარკოტიკების სახეპად

ბოლი არის? -"არის მოსაწევი?"
მაგარი ბოლი მაქ ბოშხო დაგაგდებს სახისძირს მოგიტყნავს. -"კარგი მარიხუანა მაქვს მოგეწონება"

0

ბოლი

იგივეა რაც მარიხუანა ოღონდ თესლად ნათქვამი.

-ბოლი გაასწორებდა ეხლა