0

განგრეული

ზომაზე მეტად რაიმეს ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა.

გუშინ კუკუშა განგრეულ კაიფში იყო, აზრი არ ქონდა მაგასთან ლაპარაკს...