0

ჰო კაი

თანამოსაუბრე რომ არ იჯერებს ჭეშმარიტებას და თქვენ ნებდებით.

- გეუბნევი ეგრეა რა
- ჰო კაი მაშინ