0

ფუჩური

ლაითი მუტელი. არდამუტლებული სარცხვინელი.

– ნახე რა მუტელი მოდის!
– ნარმალნი ფუჩურია რა