0

ყლეზე ტყავის გადაძრობა

ამ სიტყვას გამოიყენებენ მაშინ როდესაც ადამიანს იმდენი აქვს ნატყნაურები ამბობს რომ ყლეზე ტყავი გადასძვრა

ძმაკაცი :
ბიჭო რაქენი გუშინ ნინისთან ?
მტყვნელი :
რავი ბიჭო იმდენჯერ მოვტყანი ყლეზე ტყავი გადამძვრა

0

ყლეზე ტყავის გადაძრობა

ამ სიტყვას გამოიყენებენ მაშინ როდესაც ადამიანს იმდენი აქვს ნატყნაურები ამბობს რომ ყლეზე ტყავი გადასძვრა

ძმაკაცი :
ბიჭო რაქენი გუშინ ნინისთან ?
მტყვნელი :
რავი ბიჭო იმდენჯერ მოვტყანი ყლეზე ტყავი გადამძვრა

0

ყლეზე ტყავის გადაძრობა

ამ სიტყვას გამოიყენებენ მაშინ როდესაც ადამიანს იმდენი აქვს ნატყნაურები ამბობს რომ ყლეზე ტყავი გადასძვრა

ძმაკაცი :
ბიჭო რაქენი გუშინ ნინისთან ?
მტყვნელი :
რავი ბიჭო იმდენჯერ მოვტყანი ყლეზე ტყავი გადამძვრა