0

განადირხვლიკება

სასმელისა და ე.წ მოსაწევის ერთდროულად არაადამიანური დოზის მიღების შედეგად გამოწვეული მდგომარეობა

მაგ: 1. აუ წამო გავნადირხვლიკდეთ
2. რა ჭირს ტოო ამას ? განადირხვლიკებულია შეჩემა