0

ჯრუტელი

მაგარი გოგო რომელიც შეიძლება ნაშადაც გამოვიყენოთ

-ბიჭო, შარდენზე მაგარი ჯრუტლები ჩითავენ