18

შენი დედის მუტლის ძარღვი ვნახე, გამორბოდა

ეს ფრაზეოლოგიზმი საკმაოდ იშვიათად გვხვდება ქართულ ავთენტურ დიალოგებში, თუმცა, ჩემი მოკრძალებული აზრით, გამოიყენება ბოლო დონის შეურაცხყოფის აღსანიშნავად. ვფიქრობ, ქართული ტრადიციული ცხრასართულიანი გინების კენწეროზე, სწორედ ეს სიტყვათშეთანხმება ანათებს ვარსკვლავივით.

- შენ მოგიტყნავ კეთილებს
- შენ ვის უნდა მოუტყნა კეთილები, ბიჭო, შენი დედის მუტლის ძარღვი ვნახე, გამორბოდა