0

დაბომბილი

როდესაც ფაქტს (მოსაწევს, ჰაშიშს და ა.შ.) შუამავალი აკლებს.

- რამდენი აიღე?
-2 გრამი მარა ნაკლები იყო, აშკარად დაბომბილი მოვიდა