0

მედიუმა

განსაკუთრებული ნიჭის მოზარდი, რომელსაც ძალუძს გასტანოს მასტურბაციის გარეშე რამოდენიმე წელი. ამ ციკლის განმავლობაში უყუროს გამაღიზიანებელ ვიდეო მასალებს და ფიზიკური ზემოქმედების გარეშე მიაღწიოს კლიმაქსს. ეს მენტალური შესაძლებლობის ფენომენი გვხვდება მეტწილად ვერა-ვაკის ტერიტორიაზე.

-ბიჭო იმდღეს პორნოებს ვუყურებდი და ხელშეუხებლად გავათავე!
-აუ შენ რა მედიუმა ხარ.