0

პადი

სიტყვა პადი პაძელნიკის შემოკლებული ვერსიაა. მას ძალზედ დიდი და დამთრგუნავი ისტორია აქვს. სიტყვამ უკვე მოიცვა თბილისის ნახევარი. მას ბევრი მიმდევარი ყავს მაგრამ ძირძველი პადები მაინც მასივში სახლობენ.

პაად