0

ყვერზილა

ეპითეტი, გამოიყენება პიროვნების დახასიათების დროს. ყვერზილა წარმოადგენს ყვერის გაზვიადებულ ფორმას, როდესაც ადამიანის პიროვნება და ქცევა იმგვარია რომ მის დასახასიათებლად მხოლოდ ყვერი საკმარისი არ არის.წარმოდგბა ორი სიტყვის შერწყმის შედეგად სიტყვის ფუძე - "ყვერი" და "გოძილა"-ს შერწყმის შედეგად.
იხილეთ: ყვერი, ყვერბიჭა

არსწორად მოიქცა მაგარი ყვერზილაა