0

ხვადი

სიტყვა ხვადი ხვადაგის შემოკლებული ვერსიაა. ამ სიტყვის პადტონს ახასიათებს ქრონიკული აშლილობები ტელეფონის და ჯვრის გაწევები და ა.შ. მსგავსი არსებები იბადებიან 100000 ერთხელ მაგრამ დიდხანს ვერცოცხლობენ. მსოფლიოში გადარჩენილია მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

გინდა ხვადი გავხდე?