1

ბადუთს

უაზრო სიტყვა, რომელიც გამოიყენება მაშინ, როდესაც არ იცი რა სიტყვა იხმარო.

მას არ ბადუთს ამის გაკეთება.
ბიჭებს უნდოდათ, თუმცა არ ბადუთდათ.