0

წიპი

ქალის სასქესო ორგანოს ერთერთი ნაწილი - კლიტორი. ამ სიტყვას ასევე გამოიყენებენ გინებებშიც, მაგალითად, "შენი დედის წიპი მოვტყან" და ა.შ.

- მაგარი წიპი ბიჭი ხარ რა!

0

წიპი

მამაკაცის სასქესო ორგანოს ზედა ნაწილის პატარა ხვრელი საიდანაც ხდება ექსკრეცია

გუშიმ იმდენი დავანძრიე წიპი გამისივდა