0

ვოდნიკი

იგივენაირად ბულბულატორი,ბულიკი,ბულბო პლანის მოსაწევი მოწყობილობა .

- რა ვქნათ ბოთლში დავატრიალოთ ?
- რა ბოთლი ბიჯო ვოდნიკები დავუშვათ