1

თესლიშვილობა

ძალიან მაგარი რაღაც

-ბიჭო ეს იცი?
-კი ვნახე, მაგარი თესლიშვილობაა!