0

ტრაკით კაიმაღში ჩავარდა

ხატოვანი გამოთქმა, რომელიც აღნიშნავს გამართლების უმაღლეს ფორმას, შეიძლება ითქვას ჯეკპოტის მოხსნას.

მეზღვაური შეყვარებული ყავს, ტრაკით კაიმაღში ჩავარდა.