0

მოჯვი / დაჯვი

გარდა პირდაპირი მნიშვნელობისა ნიშნავს მოცემას, დადებას, მოტანას.

ფული მოჯვი ბიჯო !