0

მაზდა წარბები

ამბობენ გადაბმულ წარბებზე

როცა "მაზდას" ლოგოსავით გაქვს წარბები უნდა გაიკეთო.