0

ტრაკის აწვა

ამბობენ ადამიანზე, რომელიც სხვის საქმეში ერევა.

რა შენი საქმეა? შენ რა ტრაკი გეწვის?