0

ამისკრა

პასუხი კითხვაზე "რა?"

- დსდს?
- რა?
- ამისკრა