0

ჩუკენა

ჩუკენობა ნძრევის შედარებით ნაკლებად ცნობილი სინონიმია. ის, ძირითადად, ცნობილია ცოდვების ჩამონათვალიდან.(აღსარების დროს სჭირდებათ). შესაბამისად, ჩუკენა=მძრეველა

ტიპს მარჯვენაზე რამხელა კუნთიაქ უეჭველი ჩუკენაა

0

ჩუკენა

პიროვნება,
რომელიც ბევრს აჩუკენებს(აწვალებს კურდღელს.)

- ბიჯ , დათო სადაა?
- სახლშია.
-აუ ეგ რა სულ აჩუკენებს ეგ ჩუკენა ეგა.

0

ჩუკენა

პიროვნება,
რომელიც ბევრს აჩუკენებს(აწვალებს კურდღელს.)

- ბიჯ , დათო სადაა?
- სახლშია.
-აუ ეგ რა სულ აჩუკენებს ეგ ჩუკენა ეგა.

0

ჩუკენა

პირი რომელიც მასტრუბაციას ეწევა ხშირად

ჩუკენ მანახე აბა ხელები
რამდენჯერ იჩუკენე შეჩემა