0

კიშკა

1 - საკვები
2 - სოსისი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში
3 - ნაწლავი

მაგრა მშია ტო და რა გაქვს კიშკა?