0

შეჩემანალა

გაურკვეველი სიტყვა ქართულ ლექსიკონში, რომელიც სიტყვა "შეჩემას" შეშატყვისია. მაგრამ "შეჩემასგან" განსხვავებით "შეჩემალალა" გამოიყენება უცხო ადამიანებთან მიმართებაში, როდესაც გაბრაზებასთან ერთად ვინარჩუნებთ კლტურას

(ვზივართ საჭესთან და ვწევთ ფანჯარას)
- აინთო მწვანე შეჩემანალა დროზეეეე!