1

პროჭპაჭუნა

ეგრედ წოდებული “ბუასილის” ალერსობითი, მოფერებითი ფორმა.

ვა, შემც პროჭპაჭუნა გიჭირს ბიჭოო?!