4

ნააბაროტ აიღე

თბილისელი სტაიანშიკების უნივერსალური მანევრი რომელსაც გამოყავხარ ნებისმიერი სიტუაციიდან

ნააბაროტ აიღე, გასული ხარ

0

ნააბაროტ აიღე

ეგრედწოდებული “სტაიანშიკების” ფრაზა, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში, სადაც არ უნდა ვიყოთ გვეხმარება მანქანის გამოყვანაში ან დაყენებაში

ნააბაროტ აიღე ძმა, ხო ხოო აჰაა ვსო გასული ხარ ეგაა.

0

ნააბაროტ აიღე

თბილისელი სტაიანშიკების უნივერსალური გამონათქვამი, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში გეხმარება

-მოვიდე?
-მოდი მოდი ოღონდ ნააბაროტ აიღე
-ო კაიაა

0

ნააბაროტ აიღე

ქართველი "სტაიანშიკების" უნივერსალური მანევრი რომელიც გეხმარება ნებისმიერ მომენტში.

ნააბაროტ აიღე და გახვალ