0

დედის გლანდი

გამოიყენება უმეტეს შემთხვევში გინების დინების დროს, რათა გინებამ უფრო აგრესიული და ეფექტური სახე მიიღოს.

მაგალითი- ეს დედისგლანდმოტყნული რევაზა რა ტრაკში მოტყნულივით დაბოდიალობს

0

დედის გლანდი

ძირითადად ამ სახის გინება მიმართულია მეზობლისადმი რომელიც პირდაპირ თავში გიმიზნებს ბიჩოკს

ძირითადად ამ სახის გინება მიმართულია მეზობლისადმი რომელიც პირდაპირ თავში გიმიზნებს ბიჩოკს