0

ოიჰ

შორისდებული, რომელიც გამოხატავს აღფრთოვანებას.

-შაკო როგორ გიხდება წვერები და კუნთები.
-ოიჰ!