0

შე გუშინ ჩამოთესლილო ახვარო

მიმართვითი ფორმა რომელიც გამოიყენება ახალბედა ადამიანის მიმართ დამცირების/დაკნინების მიზნით. ეს ფრაზა ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ეს ადამიანი შენზე დაბალი დონეა.

უბანს მე მასწავლი, შე გუშინ ჩამოთესლილო ახვარო?