0

გიჟპროჭა დრიფტერი

გიჟპროჭა დრიფტერს როგორც წესი ვხვდებით ქართველ ბეენვესშიკთა რიგებში ვაჟა-პავლოვის მონაკვეთზე. მართალია აქ არაა სადრიფტაო გზა, მაგრამ მაინც თავიანთი დაუდგრომელი სულისკვებით ცდილობენ ადგილი იპოვონ მოსადრიფტავებლად. გამოირჩევიან: უბენზინობით, ჩამოღებული ბამპერით, ბღუილით და პეცოტით, ე.წ. ეშიისიატი ან ედევინოსტოდვა.

შოთა იმენა გიჟპროჭა დრიფტერია